Kodeks postępowania | Polityka prywatności | Ogólne Warunki Handlowe

Kodeks postępowania

Konto

• Wszystkie dane dostępu i konta muszą być utrzymywane w tajemnicy; nie obejmuje to ujawnienia przedstawicielom ustawowym.

• W gry b-interaktive można grać wyłącznie na udostępnionych platformach, za pośrednictwem udostępnionego przez b-interaktive dostępu i zgodnie z obowiązującymi zasadami.

• Użytkownik nie może cedować ani proponować przeniesienia swojej Umowy Licencyjnej lub konta osobom trzecim.

Postępowanie i zachowanie zabronione

Wszystkie poniższe są zabronione:

• Użytkownik nie może dostarczać, opisywać, stosować, rozpowszechniać, wspierać, linkować ani podawać źródła jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania.

• Zniewagi, zniesławienia i pomówienia w stosunku do innych Użytkowników oraz osób trzecich; oszukańcze treści; podżeganie do zachowań niezgodnych z prawem; groźby, przymus i ataki osobiste.

• treści nieetyczne, obsceniczne, podejrzane, nieodpowiednie, nieprzyzwoite i pornograficzne; deprecjonujące lub dyskryminujące komentarze; treści gloryfikujące przemoc; oraz treści, które mogą zachęcać do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji lub wychwalać je.

• Przekleństwa i przekleństwa; nękanie innych Użytkowników lub osób trzecich, np. niechcianą pocztą, spamem lub łańcuszkami; wszelkiego rodzaju reklamy; publikowanie tożsamości, danych osobowych lub poufnych, a także wiadomości indywidualnych bez zgody zainteresowanej osoby.

Prawa autorskie i prawa osób trzecich

• Użytkownik nie może zmieniać Usług b-interaktive poza ich przeznaczeniem.

• Używanie, kopiowanie i przekazywanie Usług b-interaktive jest wyraźnie zabronione, chyba że za zgodą b-interaktive. Wzmianki o nazwie b-interaktive i jej znakach towarowych nie mogą być usuwane ani zmieniane. Użytkownikowi nie wolno obchodzić środków technicznych służących ochronie Usług b-interaktive ani dekompilować lub dezasemblować Usług binterakive w jakikolwiek sposób.

• Użytkownik nie może wykorzystywać Usług b-interaktive w jakimkolwiek celu komercyjnym.

• Użytkownik nie może zamieszczać ani wykorzystywać na platformie treści (np. nazwa użytkownika, teksty, obrazki, zdjęcia, filmy wideo), które naruszają przepisy prawa lub naruszają prawa osób trzecich.

Uczciwa gra

• Użytkownik nie może zakłócać przebiegu gry w b-interaktive, stosować jakichkolwiek mechanizmów, korzystać z oprogramowania ani podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić lub uszkodzić działanie b-interaktive lub zmniejszyć jego wydajność.

• Tworzenie lub używanie hacków, cheatów lub innych narzędzi zmieniających Usługi b-interaktive lub wpływających na wrażenia z gry jest zabronione. Zabrania się Użytkownikowi wszelkiego rodzaju oszukiwania i wykorzystywania exploitów.

• Wymiana, oferowanie lub sprzedaż elementów Usług b-interaktive (np. jednostek, wirtualnej waluty, monet, gotówki, punktów, wirtualnych towarów) poza b-interaktive jest zabroniona.

• Szpiegowanie b-interaktive lub jej Użytkowników oraz nielegalne zbieranie danych podczas korzystania z Usług b-interaktive jest zabronione.

Przesyłanie zdjęć

• b-interaktive zapewnia spersonalizowane doświadczenie, umożliwiając przesyłanie własnego zdjęcia i używanie go jako zdjęcia profilowego lub części galerii w grze.

• W grze Dice Clubs raz na trzy miesiące możesz przesłać zdjęcie za darmo. Możesz to również zrobić w dowolnym momencie, płacąc 200 Diamentów.

• Pamiętaj, że jeśli używasz zdjęć objętych prawami własności intelektualnej w naszych produktach, przed przesłaniem musisz uzyskać pisemną zgodę właściciela praw własności intelektualnej.

• Używamy automatycznego rozpoznawania obrazów do filtrowania treści, które naruszają nasze warunki. Przesyłając treści, ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co one przedstawiają.

• Zdjęcia nieetyczne, obsceniczne, podejrzane, nieprzyzwoite, pornograficzne, deprecjonujące, dyskryminujące, uprzedmiotawiające, gloryfikujące przemoc; a zdjęcia mające na celu zachęcanie lub gloryfikowanie nienawiści, przemocy lub dyskryminacji będą bez wyjątku usuwane.

• Po usunięciu zdjęcia nie będziesz mógł załadować nowego przez co najmniej trzy miesiące. b-interaktive zastrzega sobie również prawo do trwałego zablokowania tej funkcji.

• Przesyłając jakąkolwiek zawartość, udzielasz b-interaktive niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu i ogólnoświatowej licencji na hostowanie, używanie, dystrybucję, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie i publiczne wyświetlanie twojego zdjęcia.
Ta licencja służy wyłącznie do tego, aby Twoje zdjęcie było widoczne dla Ciebie i innych użytkowników naszego produktu.

• Możesz zakończyć tę licencję w dowolnym momencie, usuwając swoje zdjęcie i/lub konto. Powinieneś wiedzieć, że z przyczyn technicznych usunięte przez Ciebie zdjęcie może przez określony czas pozostać w kopiach zapasowych (chociaż nie będzie widoczne dla innych użytkowników).

Ochrona Twoich danych jest dla nas ważna. Z tego powodu b-interaktive GmbH zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twoich danych i szanuje poufność Twoich danych osobowych, informacji o ruchu drogowym i treści Twojej komunikacji.

b-interaktive, Ostkirchstr. 177, D-44287 Dortmund gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec i niniejszą polityką ochrony danych.

Za pomocą tej polityki ochrony danych firma b-interaktive ma na celu pokazać, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje, które podajesz podczas korzystania z naszych gier i aplikacji. Usługa umożliwia użytkownikom granie w nasze gry i aplikacje w celu komunikowania się z innymi użytkownikami.

Polityka prywatności

I. Zakres

1. Niniejsza informacja o ochronie danych informuje użytkowników, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane osobowe.

2. Odpowiedzialną firmą jest b-interaktive GmbH („b-interaktive”, „my”, „nasz”). Użytkownik może dowiedzieć się więcej o b-interaktive w zakładce Dane kontaktowe.

3. b-interaktive dostarcza gry i powiązane usługi, z których można korzystać samodzielnie ze znajomymi lub w sieci społecznościowej. Bardzo poważnie traktujemy prywatność danych osobowych użytkowników i obchodzimy się z nimi ostrożnie, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

4. W stosownych przypadkach, przed rozpoczęciem gry, użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej informacji o ochronie danych. Dane użytkownika są potrzebne do rzeczywistego użytkowania technicznego, konfiguracji komunikacji i dalszego rozwoju naszych gier.

5. Równocześnie obowiązują również informacje o ochronie danych i warunki konkretnej platformy, na której użytkownik gra w nasze gry.

W przypadku pytań lub zapytań dotyczących tego dokumentu prosimy o kontakt pod adresem support@binteraktive.com

 
II. Pliki cookie i pliki dziennika podczas odwiedzania b-interaktive

1. Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do usługi b-interaktive, ta komunikacja automatycznie generuje dane. b-interaktive przechowuje i wykorzystuje wyłącznie dane związane z plikami dziennika, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, w celu uzyskania informacji technicznych i statystycznych w celu usunięcia usterek lub ulepszenia strony internetowej lub w celu przeprowadzenia badań i analiz.

2. Zbieramy również dane związane z Twoją wizytą w celach statystycznych („dane statystyczne”). Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Cookies to miniaturowe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane czasowo lub na stałe na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Cookies gwarantują spójność każdego procesu komunikacji. Tymczasowe pliki cookie mogą być używane do identyfikacji, które wizyty są częścią jednej sesji. Trwałe pliki cookie służą do ponownego rozpoznania użytkownika, na przykład w celu dokonania indywidualnych ustawień. Użytkownicy mogą swobodnie decydować, czy zezwolić swojej przeglądarce na używanie plików cookie: wszystkie programy przeglądarki umożliwiają dezaktywację lub usunięcie plików cookie. Funkcje, dla których komputer musi zostać rozpoznany, będą wtedy dostępne tylko w ograniczonym zakresie lub wcale.

3. Dane generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie, Google obetnie adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. Z upoważnienia dostawcy tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internet. Adres IP zebrany przez Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie używany w połączeniu z żadnymi innymi danymi Google. Możesz skonfigurować oprogramowanie swojej przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie; w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać z niektórych funkcji strony internetowej. Możesz zablokować gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i dane związane z odwiedzaniem przez Ciebie strony internetowej, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools .google.com/dlpage/gaoptout

 
III. Dane użytkowników i gier w b-interaktive

1. Biorąc udział w grze, Użytkownik zezwala b-interaktive na wykorzystanie swoich danych (np. nick gracza, poziom, wyniki, nagrody, monety, gwiazdki) w celu zaoferowania Użytkownikowi bezpiecznej, płynnej, wydajnej i spersonalizowanej gry. Może to również obejmować informacje, które b-interaktive wymienia z platformą, na której Użytkownik gra w gry b-interaktive (np. nazwa profilu, zdjęcie profilowe, sieci, identyfikator użytkownika, lista znajomych).

2. b-interaktive stale udoskonala swoje gry i usługi, dostosowując je do wymagań użytkowników, korzystając z danych przekazywanych anonimowo lub nieanonimowo. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane do zarządzania rejestracją gier, personalizowania kolejnych wizyt oraz obsługi i przeprowadzania gier. Ponieważ gry b-interaktywne dają również możliwość wspólnego grania, Twój status gracza lub wyniki mogą być również wyświetlane znajomym i innym graczom.

3. Przed udzieleniem dostępu do jakichkolwiek danych osobowych aplikacje b-interaktive wyraźnie poproszą użytkownika o zgodę, wyjaśniając, jakiego rodzaju dane będą wykorzystywane do jakich celów.

4. b-interaktive może zbierać i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, jeśli jest to potrzebne do rozliczenia wykorzystanych gier i usług. b-interaktive może również wykorzystywać dane w formie zamkniętej w celu zachowania okresów przechowywania określonych przez prawo lub wymaganych umową.

5. b-interaktive może zbierać, wykorzystywać i udostępniać identyfikatory urządzeń oraz zanonimizowane dane użytkownika z aplikacji zaufanym partnerom zewnętrznym w celach analitycznych.

6. Niektóre aplikacje b-interaktive pozwalają na funkcję czatu. Wszystkie informacje o czacie, składające się z tekstu, znacznika czasu i adresu IP, są tymczasowo przechowywane na serwerach. Gdy nie są już potrzebne do usługi gry, b-interaktive przechowuje je przez dodatkowe 14 dni, a następnie usuwa. Okres przechowywania trwa zazwyczaj 30 dni licząc od dnia wysłania wiadomości.

7. Następujące dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane w grze do następujących celów i są zbierane z następujących źródeł:
– Nazwa użytkownika – cel gry, źródło – gracz
– E-mail – cel odzyskiwania hasła, źródło – gracz
– Zdjęcie profilowe – cel rozgrywki, źródło – gracz
– Twoja ogólna lokalizacja – cel rozgrywki, źródło – urządzenie gracza”

8. W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania lub zapisania się do usług specjalnych, takich jak np. newsletter, zostanie on poproszony o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zapytania. Informacje te są wykorzystywane na zasadzie dobrowolności i tylko w wymaganym lub uprzednio zatwierdzonym przez użytkownika zakresie.

9. Osoby trzecie mogą pomagać nam w świadczeniu usług (np. w obsłudze platform technicznych lub przetwarzaniu płatności). Jednak bierzemy odpowiedzialność za monitorowanie sposobu wykorzystywania Twoich informacji w dowolnym momencie.

10. Wszelkie dane gromadzone przez b-interaktive są przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

11. b-interaktive może zbierać ogólne dane o Twojej lokalizacji, aby wyświetlać dopasowanie między użytkownikami na podstawie odległości. Nastąpi to dopiero po wyraźnej zgodzie użytkownika wyrażającego zgodę na wykorzystywanie jego lub jego danych lokalizacyjnych i będzie można ją wyłączyć w dowolnym momencie.

IV. Wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych

1. Nigdy nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w celach marketingowych.

2. Za zgodą Użytkownika możemy wyświetlać reklamy ukierunkowane w grach i usługach b-interaktive lub możemy umieścić lub ustawić plik cookie, aby wyświetlać reklamy ukierunkowane w przeglądarce Użytkownika. Może to obejmować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla Użytkownika.

3. Niektóre usługi są częściowo finansowane z reklam. b-interaktive może wyświetlać reklamy spersonalizowane, dopasowane do czynności wykonywanych przez Użytkownika oraz treści zamieszczanych przez Użytkownika podczas korzystania z Usług. Jeśli reklamujemy się w imieniu osoby trzeciej, używamy wyłącznie danych anonimowych i nie przekazujemy reklamodawcy żadnych danych osobowych ani adresów IP. Identyfikatory urządzeń (takie jak adresy MAC) zostaną należycie skrócone. Identyfikatory urządzeń pomagają zoptymalizować dostarczanie reklam. Nie są gromadzone ani przechowywane, a jedynie lokalnie dostępne na urządzeniu Użytkownika i natychmiast konwertowane na bezpieczne identyfikatory oparte na zaszyfrowaniu, tak aby nie można było przywrócić oryginalnego identyfikatora urządzenia. Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie. Instrukcje dotyczące rezygnacji znajdziesz na stronach reklamodawców lub pod następującymi linkami:

Vungle: https://www.vungle.com/privacy/
Rezygnacja : https://www.vungle.com/privacy/

AdMob : https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl
Zrezygnuj: https://adssettings.google.com/authenticated

Fyber : https://www.fyber.com/legal/privacy
Opt-Out: https://www.fyber.com/privacy-policy/
Szczegóły w „7. Wybór Użytkownika”.

Supersonic : https://www.susonic.com/privacy-policy/
Rezygnacja: http://www.ironsrc.com/wp-content/uploads/2019/03/ironSource-Privacy-Policy.pdf
Szczegóły na stronie „ Usuwanie lub modyfikacja danych osobowych”.

Reklamy na Facebooku : https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Rezygnacja: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Szczegóły w sekcji „Przechowywanie danych, dezaktywacja i usuwanie konta”.

AppLovin : https://www.applovin.com/privacy/
Opt-Out: https://www.applovin.com/privacy/
Szczegóły na dole, aby znaleźć kontakty.

AppsFlyer : https://www.appsflyer.com/privacy-policy/
Rezygnacja: https://www.appsflyer.com/website-privacy-policy
Szczegóły w „9. Twoje wybory”

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na swoim urządzeniu:

Apple
https://support.apple.com/en-us/HT202074

Android
Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, przejdź do strony ustawień Google, wybierz reklamy, a następnie wybierz opcję zresetowania identyfikatora reklamy Android lub zrezygnuj z reklam spersonalizowanych.

V. E-mail i inne adresy elektroniczne

1. W serwisie b-interaktive każdy Użytkownik ma możliwość podania swojego adresu e-mail lub innego adresu elektronicznego, abyśmy mogli przesyłać wiadomości z gier. Użytkownicy mogą również zamawiać biuletyny dotyczące b-interaktive i/lub naszych gier.

2. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania reklam e-mailowych lub biuletynów, a także mogą wycofać zgodę ze skutkiem natychmiastowym. Najprostszym sposobem dokonania tego przez Użytkownika jest skorzystanie ze specjalnego linku lub funkcji e-mail i określenie preferowanych ustawień.

3. Niektóre z naszych aplikacji umożliwiają powiązanie konta w grze z adresem e-mail. Następnie wiadomość e-mail będzie przechowywana na naszych serwerach. Podany w ten sposób e-mail nigdy nie zostanie wykorzystany do celów marketingowych. Będzie on używany tylko w przypadku procedury odzyskiwania hasła lub weryfikacji użytkownika.

4. Nasze aplikacje wykorzystują infrastrukturę Google Gmail do całej wbudowanej komunikacji między b-interaktive a użytkownikami.

5. Nasze aplikacje wykorzystują infrastrukturę Sendgrid do procedury odzyskiwania hasła.

VI. Platformy

1. Gry b-interaktive są dostępne na różnych platformach, takich jak iOS, Android, facebook.com oraz inne aplikacje i platformy oprogramowania.

2. Każda platforma tego rodzaju może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe za każdym razem, gdy Użytkownik uzyskuje do niej dostęp, rejestruje się w niej lub z niej korzysta. b-interaktive nie ma na to wpływu. Użytkownicy znajdą wszystkie istotne informacje w warunkach i politykach prywatności danych danej platformy (platform).
 

VII. Wtyczki społecznościowe

1. b-interaktive wykorzystuje wtyczki społecznościowe, np. przycisk „Lubię to” z serwisu społecznościowego facebook.com. Te wtyczki są obsługiwane przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku lub znak „kciuk w górę”). Listę wtyczek społecznościowych Facebooka i ich wygląd można zobaczyć na stronie https://developers.facebook.com/plugins.

2. Jeżeli Użytkownik nie posiada konta na Facebooku lub nie wyraził zgody na gromadzenie i wykorzystywanie jego danych przez Facebook, odradzamy klikanie w wtyczki Facebooka.

3. Gry, usługi i strony b-interaktive mogą zawierać również inne wtyczki. Odpowiedzialność za każdą wtyczkę ponosi jej dostawca (np. Twitter, Google). Przed wymianą informacji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą wtyczki, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody oraz zostanie poinformowany, jakie dane zostaną przesłane do dostawcy.

4. Jeżeli Użytkownik nie jest jeszcze klientem dostawcy lub nie wyraził zgody na gromadzenie i wykorzystywanie jego danych przez tego dostawcę, zalecamy nie klikanie tych wtyczek.

5. Jeżeli Użytkownik jest już klientem dostawcy wtyczki, powinien zwrócić się bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy w celu uzyskania informacji o rodzaju i ilości danych osobowych, które gromadzi i wykorzystuje oraz w jakim celu.

VIII. Informacje, usuwanie i blokowanie danych

1. Użytkownicy zawsze mają możliwość wglądu w szczegóły swojego konta w grze (np. nick gracza, wynik, jednostki, cechy) logując się na odpowiednią platformę i wywołując grę. Użytkownicy mogą tam dokonywać własnych skreśleń i poprawek.

2. b-interaktive niezwłocznie udzieli nieodpłatnie informacji o wszelkich innych danych Użytkownika i/lub danych inwentaryzacyjnych – drogą elektroniczną lub pisemnie na żądanie. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji możemy zażądać przesłania jakiejś dokumentacji potwierdzającej tożsamość pytającego i potwierdzającej jego autentyczność.

3. Każdy użytkownik może zażądać szczegółowej informacji o wszystkich swoich danych osobowych, które są przechowywane na serwerach b-interaktive. Aby to zrobić, użytkownik musi wysłać do nas wiadomość e-mail z prośbą za pomocą wbudowanego przycisku „Obsługa klienta” w danej aplikacji.

4. Każdy użytkownik może zażądać całkowitego usunięcia wszystkich swoich danych osobowych przechowywanych na serwerach b-interaktive. Aby to zrobić, użytkownik musi wysłać do nas wiadomość e-mail z prośbą za pomocą wbudowanego przycisku „Obsługa klienta” w danej aplikacji.

5. Po wygaśnięciu umowy zawartej przez Użytkownika z b-interaktive istotne dane zostaną zablokowane na odpowiedni okres przetwarzania. Ponadto wszelkie informacje opcjonalne zostaną usunięte.

6. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo poprosić nas o powiadomienie określające kategorie twoich danych osobowych, które zostały udostępnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu support@binteraktive.com, aby poprosić o wspomniane powiadomienie. Będziesz musiał podać informacje, które pozwolą nam zweryfikować Twoją tożsamość, aby zapewnić ciągłą ochronę Twoich danych osobowych. Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody, która może zostać wstrzymana lub wycofana w dowolnym momencie.

IX. Wycofanie zgody

• O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, to może ona zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Cofnięcie zgody może skutkować brakiem dostępności usług lub rozwiązaniem umowy zawartej z Użytkownikiem. Zastrzegamy sobie również prawo do oparcia naszych procedur ochrony danych osobowych na przepisach ustawowych w dowolnym momencie.

• Jeżeli Użytkownik chce sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów reklamowych, badań rynkowych lub sondaży, przy każdej usłudze, z której korzysta, może zostać umieszczone powiadomienie lub opcja rezygnacji z subskrypcji (np. przycisk). Jeśli Użytkownik zdecyduje się wysłać sprzeciw, nie wpłynie to na reklamy, które nie wykorzystują jego danych osobowych (na przykład w grze).

  1. W celu uzyskania dalszych informacji, Użytkownik może skontaktować się z jednym z ekspertów b-interaktive poprzez Wsparcie: https://b-interaktive.com/en/support/
X. Bezpieczeństwo

1. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem stosowane są standardowe praktyki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, hasła i fizyczne środki bezpieczeństwa. Informacje o Twoim koncie użytkownika są przechowywane na bezpiecznym serwerze z ochroną firewall. Jeśli Użytkownik wprowadza dane wrażliwe (takie jak numer karty kredytowej), szyfrujemy te informacje za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

2. W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych usług, w każdej chwili prosimy o kontakt na stronie https://b-interaktive.com/en/support/.

XI. OGŁOSZENIE CCPA

1. Ta dodatkowa informacja CCPA stanowi uzupełnienie Polityki prywatności i dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Kalifornia, którzy są również graczami w grze Dice Clubs i Blackjack Clubs.
Zawiera informacje o tym, w jaki sposób dane osobowe mieszkańców stanu Kalifornia są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i przetwarzane w ramach kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r.

2. Następujące dane osobowe są przechowywane i wykorzystywane w grze do następujących celów i są zbierane z następujących źródeł:

– Nazwa użytkownika – cel gry, źródło – gracz
– E-mail – cel odzyskiwania hasła, źródło – gracz
– Zdjęcie profilowe – cel gry, źródło – gracz
– Twoja ogólna lokalizacja – cel gry, źródło – urządzenie gracza

Żadne z tych danych nie są „sprzedawane” żadnym firmom zewnętrznym.
Identyfikatory urządzeń, takie jak unikalny identyfikator AdID lub adres IP, nie są „sprzedawane” żadnym firmom zewnętrznym.

3. Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych z gry.

 • Możesz usunąć swoją nazwę użytkownika, adres e-mail i zdjęcie profilowe w sekcji „Twoje konto” w grze.
 • W przypadku gry Dice Clubs swoją ogólną lokalizację można wyłączyć w ustawieniach Wyzwania.

Usunięcie Twoich danych osobowych z gry automatycznie spowoduje utratę przez nas dostępu do tych danych.

4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w grze. Możesz to zrobić, przechodząc do sekcji „Twoje konto” w grze.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem support@binteraktive.com.
Przed podaniem jakichkolwiek dodatkowych informacji Twoja tożsamość będzie musiała zostać zweryfikowana.

b-interaktive GmbH, Ostkirchstr. 177, 44287 Dortmund, Niemcy.

Ogólne Warunki Handlowe

I. Przedmiot

1. b-interaktive zapewnia Użytkownikom możliwość grania w gry cyfrowe i mobilne oraz korzystania z usług powiązanych na różnych platformach w Internecie. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do gier na tych platformach za pomocą swoich przeglądarek lub pobierać je na swoje urządzenia mobilne.

2. b-interaktive nieustannie dąży do ulepszania i rozszerzania gier o więcej zawartości i funkcjonalności. Użytkownik może znaleźć więcej informacji na temat funkcjonowania gry, takich jak kompatybilność z różnymi urządzeniami lub rozmiar plików do pobrania na odpowiedniej stronie gry na każdej z obsługiwanych platform.

3. Pierwszeństwo mają wszelkie indywidualne ustalenia zawarte z Użytkownikiem oraz obowiązujące Warunki specjalne b-interaktive. We wszystkich innych aspektach podczas korzystania z Usług b-interaktive zastosowanie mają poniższe Ogólne Warunki Użytkowania. Następujące mają podrzędny priorytet:

 • Kodeks postępowania b-interaktive
 • Polityka Prywatności b-interaktive
 • określające zasady postępowania obowiązujące w danym czasie.

4. Wszelkie warunki określone przez użytkownika są wyłączone.

 II. Korzystanie z gier na urządzeniach mobilnych, ograniczona licencja

1. W celu korzystania z gier b-interaktive na urządzeniach mobilnych Użytkownik może być zobowiązany także lub przede wszystkim do zawarcia umowy licencyjnej na platformę i/lub z b-interaktive, założenia konta lub aktywacji gry . W przeciwnym razie Użytkownik może nie być w stanie korzystać z gry.

2. Istnieją różne platformy i systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych. Gra b-interaktywna może być używana tylko na tych platformach i urządzeniach oraz z tymi systemami operacyjnymi, które są kompatybilne z grą; korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń mobilnych, środowisk i/lub konfiguracji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone, może spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji.

3. Z gier b-interaktive można korzystać online lub po ich pobraniu i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym. Użytkownik nie otrzymuje w żadnym przypadku odrębnych instrukcji do gry, poza narzędziami informacyjnymi i pomocniczymi, które są zintegrowane z grą lub dostępne online.

4. Korzystanie z gry b-interaktive lub jej funkcji może być uzależnione od połączenia internetowego z Internetem o określonej przepustowości lub szybkości wymiany danych; w przeciwnym razie użycie może być ograniczone lub nawet niemożliwe. Korzystanie z gry na urządzeniu mobilnym wyczerpuje zasoby urządzenia i może powodować obniżenie wydajności pod innymi względami.

5. W ramach korzystania z sieci Użytkownik może korzystać z poszczególnych funkcji gry zgodnie z Ogólnymi Warunkami Korzystania b-interaktive.

6. b-interaktive może aktualizować gry, także na urządzeniu mobilnym Użytkownika, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, stabilności i kompatybilności lub dalszego rozwoju gry. b-interaktive nie jest zobowiązana do dalszego zapewniania wsparcia lub aktualizacji wersji gry, które nie są aktualne. Aktualizacje przeprowadzane na urządzeniu mobilnym Użytkownika są regularnie uruchamiane przez Użytkownika; w każdym przypadku Użytkownik powinien najpierw sprawdzić, czy aktualizacja została wydana dla konfiguracji, z której korzysta (platforma, system operacyjny, urządzenie mobilne).

7. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z gry b-interaktive w sposób inny niż dozwolony w licencji. W szczególności, bez upoważnienia, Użytkownik nie może kopiować gry b-interaktive, wypożyczać, publikować, dystrybuować, adaptować, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować lub dezasemblować gier b-interaktive.

8. Jeżeli b-interaktive udostępnia grę wyraźnie w fazie rozwoju (tzw. „wersja beta”), korzystanie z gry może być ograniczone i istnieje możliwość wystąpienia poważnych błędów. Korzystanie z wersji beta odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika i może zostać przerwane lub zakończone przez b-interaktive w dowolnym momencie.

9. Do gier mobilnych b-interaktive Użytkownik potrzebuje własnego urządzenia mobilnego oraz dostępu do Internetu. Podczas gry b-interaktywnej lub aktualizacji dane są zawsze wymieniane przez Internet. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek gier należy zapytać o koszty, które zostaną za to naliczone, w szczególności w przypadku przebywania w tym czasie w innym kraju. Ponadto należy sprawdzić i przestrzegać warunków korzystania z aplikacji, takich jak gry b-interaktive, określonych przez dostawcę usług internetowych lub telekomunikacyjnych.

10. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich warunków dotyczących jego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego oraz platformy, z której korzysta.

III. Zamknięcie umowy, termin

1. Umowa pomiędzy b-interaktive a Użytkownikiem dotycząca korzystania z jednej lub więcej gier lub innych usług na platformie (zwana dalej „Umową licencyjną”) zostaje zawarta z chwilą pobrania lub uzyskania dostępu do jednej z gier b-interaktive przez Użytkownika na konkretnej platformie. W każdym przypadku Umowa Licencyjna zawierana jest na jedną platformę (np. określony portal społecznościowy lub system operacyjny) i może obejmować jedną lub więcej gier. Kilka Umów Licencyjnych obowiązuje jednocześnie, jeżeli Użytkownik gra w gry b-interaktive na różnych platformach. Każda umowa licencyjna jest powiązana z niezbywalnym kontem użytkownika na odpowiednio używanej platformie.

2. Tekst niniejszych Ogólnych Warunków znajduje się na stronie www.b-interaktive.com. Ze względu na sposób zawarcia umowy treść umowy nie jest zapisywana. Wpisy można poprawiać na odpowiednich platformach.

3. Umowa Licencyjna zawierana jest na czas nieoznaczony. Z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, obaj kontrahenci są uprawnieni w każdym czasie do rutynowego wypowiedzenia umowy licencyjnej. Dozwolone jest również ogłoszenie częściowe dotyczące określonej gry. Użytkownik może również wypowiedzieć Umowę Licencyjną poprzez usunięcie swojego konta lub aplikacji.

4. Użytkownikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą zawrzeć Umowę Licencyjną wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Użytkownik musi podać wszystkie wymagane dane dokładnie iw całości oraz stale je aktualizować. W każdej chwili b-interaktive ma prawo zażądać odpowiedniego dowodu tożsamości i pełnoletności Użytkownika lub zgody rodzica lub opiekuna.

5. Prawo obu partnerów umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Za ważną przyczynę uważa się w szczególności przypadek, w którym Użytkownik zalega z uiszczaniem jakiejkolwiek opłaty i nadal jej nie uiszcza pomimo wysłania kolejnego wezwania lub w sposób zawiniony dopuścił się naruszenia obowiązków wykraczającego poza nieistotne.

6. Z chwilą rozwiązania Umowy Licencyjnej konto Użytkownika zostaje usunięte, a tym samym zablokowany dostęp do usług b-interaktive. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przywrócenia usuniętych danych, nawet w przypadku ponownej rejestracji. O ile Użytkownik miał już odpowiedni czas na skorzystanie z usług świadczonych przez b-interaktive (np. monety, towary wirtualne), Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

IV. Prawo odstąpienia

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (b-interaktive GmbH, Ostkirchstr. 177, 44287 Dortmund, Niemcy, support@binteraktive.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zostaną zwrócone niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

4. Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą i potwierdzeniem utraty przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy .

V. Treść i zakres umowy licencyjnej

1. Na podstawie Umowy Licencyjnej Użytkownik jest uprawniony do oddania gier i usług udostępnianych na odpowiedniej platformie (zwanych dalej łącznie „Usługami b-interaktive”) do osobistego użytku przez ograniczony czas zgodnie z odpowiednimi warunkami określonymi w . Serwisy b-interaktive są każdorazowo udostępniane użytkownikowi wraz z dostępnymi funkcjami; nie istnieje żadne prawo do określonych funkcji. b-interaktive jest uprawniona do zmiany treści lub funkcji (np. poprzez łatki, aktualizacje lub modyfikacje) w dowolnym momencie.

2. Jeżeli nie określono inaczej, korzystanie z Usług b-interaktive jest bezpłatne. Użytkownik może jednak kupować określone jednostki lub inne treści za prawdziwe pieniądze. b-interaktive zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem zwraca uwagę na płatne usługi.

3. b-interaktive może oferować określone jednostki lub wirtualne waluty (np. w postaci monet, gotówki lub punktów) za pieniądze w ramach Umowy Licencyjnej lub do poszczególnych gier, które mogą być odpowiednio wykorzystywane w zależności od warunków i konfiguracji gry. Te jednostki lub wirtualne waluty stanowią element gry i dlatego nie mają żadnej wartości pieniężnej. W szczególności zmiany w Usługach b-interaktive mogą skutkować zmianami w sposobie korzystania z nich, w zakresie, w jakim jest to możliwe do przyjęcia z uwzględnieniem interesów użytkownika. Handel lub wymiana jednostek lub walut wirtualnych na prawdziwe pieniądze jest wykluczona.

4. W ramach Umowy licencyjnej lub dla poszczególnych gier b-interaktive może oferować również za pieniądze poszczególne funkcje, rozszerzenia lub towary wirtualne. Niektóre z tych płatnych funkcji mogą być również używane w zamian za jednostki lub wirtualną walutę; ponowna ich zmiana jest w każdym przypadku wykluczona. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi przyznaje się niewyłączne prawo do korzystania z danej funkcji przez określony czas. Przyznane prawo użytkowania wygasa z chwilą wykorzystania danej funkcji lub wygasa w inny sposób z chwilą rozwiązania Umowy licencyjnej, o ile nie określono inaczej przed zakupem.

5. Ilekroć jednostki, o których mowa w ust. 4 lub funkcje, o których mowa w ust. 5, są udostępniane przez b-interaktive nieodpłatnie, Użytkownik nie może z nich wywodzić żadnych praw. b-interaktive może zatem zażądać zwrotu lub usunięcia danych jednostek lub funkcji w dowolnym momencie.

6. Przestoje mogą być spowodowane problemami technicznymi niezależnymi od b-interaktive. Prace konserwacyjne mogą ograniczyć dostępność; w miarę możliwości będzie prowadzona z uwzględnieniem Użytkowników. Ponadto mogą być konieczne niezapowiedziane działania konserwacyjne, na przykład w przypadku nieprzewidzianych awarii (np. z powodu ataków, wirusów). Nie udziela się gwarancji, że oprogramowanie wykorzystywane przez b-interaktive jest całkowicie pozbawione błędów.

W przypadku pytań, sugestii lub problemów Użytkownik może skontaktować się z support@binteraktive.com.

VI. Obowiązki użytkownika

1. Korzystając z jednej z Usług b-interaktive, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu postępowania b-interaktive. Wszelkie instrukcje i uwagi wydawane przez b-interaktive muszą być przestrzegane przez Użytkownika wraz z ich poprawkami. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić b-interaktive, jeśli poweźmie wiadomość o naruszeniu obowiązków przez innego Użytkownika lub o naruszeniu Kodeksu Postępowania b-interaktive. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków, b-interaktive może podjąć odpowiednie działania (np. wystosować ostrzeżenie, zablokować lub usunąć treści, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usługi lub Usług lub powiadomić zgodnie z ust. 2 powyżej).

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za swoje zachowanie i własny rachunek. Dotyczy to w szczególności wszelkich zamieszczanych wpisów oraz wszelkich treści wykorzystywanych przez Użytkownika (np. zdjęcia); Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, aby nie naruszał przepisów ustawowych, porządku publicznego ani praw osób trzecich (np. praw autorskich, praw do ochrony danych) w dowolnym miejscu na świecie. b-interaktive nie ma obowiązku sprawdzania ich dokładności ani legalności. b-interaktive nie przyjmuje za własne żadnych informacji, treści ani wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników lub osoby trzecie.

3. Zamieszczając treści za pośrednictwem b-interaktive, Użytkownik udziela b-interaktive bezterminowo wszelkich praw wymaganych do świadczenia Usług b-interaktive, a mianowicie do pokazywania treści innym Użytkownikom, do ich publicznego udostępniania na portalach społecznościowych , platformach lub stronach internetowych b-interaktive. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia tego uprawnienia poprzez stosowne zawiadomienie b-interaktive.

4. Użytkownik zwalnia i zwalnia b-interaktive z wszelkich roszczeń podnoszonych wobec b-interaktive przez osoby trzecie z tytułu jakiegokolwiek naruszenia obowiązków lub naruszenia praw przez Użytkownika, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenie lub naruszenie. Należy również zwrócić uzasadnione koszty obrony i dochodzenia praw.

 
VII. Zapłata

1. W zakresie, w jakim za świadczenie Usług b-interaktive pobierana jest opłata, opłata jest każdorazowo wskazywana w grze i uzgadniana pomiędzy stronami umowy. Podane ceny zawsze zawierają ustawowy podatek obrotowy.

2. W przypadku wszystkich Usług b-interaktive, za które pobierana jest opłata, akceptowane są każdorazowo określone sposoby płatności. Dokonując płatności, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych. b-interaktive ma prawo weryfikować dane podane przez Użytkownika lub zlecić to osobom trzecim; Polityka ochrony danych b-interaktive określa wykorzystanie danych osobowych.

3. Płatność następuje po zakończeniu procesu składania zamówienia. Dostawa/rezerwacja zostanie zrealizowana natychmiast po udanej transakcji.

VIII. Abonamenty

1. Abonament zapewnia stały dostęp do treści lub usług z poziomu aplikacji. Płatność zostanie pobrana z odpowiedniego konta sklepu („Konto”), z którego dokonano zakupu, po potwierdzeniu zakupu w aplikacji.

2. Subskrypcja próbna oferowana jest bezpłatnie przez trzy dni. Jeśli nie anulujesz subskrypcji w tym okresie, po wygaśnięciu okresu próbnego zostaniesz obciążony miesięczną opłatą za subskrypcję. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po aktywacji subskrypcji próbnej, a nie po trzydniowym okresie próbnym. Możesz anulować subskrypcję podczas jej bezpłatnego okresu próbnego w ustawieniach urządzenia i/lub konta, na którym została zakupiona.

3. Subskrypcja jest automatycznie odnawiana, chyba że zostanie wyłączona co najmniej 24 godziny przed datą wygaśnięcia bieżącego okresu abonamentowego. Konto zostanie obciążone w ciągu 24 godzin poprzedzających datę odnowienia. Jeśli doładowanie konta nie będzie możliwe z powodu braku środków pieniężnych, nieważności karty kredytowej lub z innych przyczyn, subskrypcja zostanie natychmiast anulowana. Po zakupie subskrypcją można zarządzać w ustawieniach subskrypcji na swoim urządzeniu i/lub koncie.

4. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa, wniesione opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi. B-interaktive zastrzega sobie prawo do zmiany ceny abonamentu. Każda taka zmiana wejdzie w życie z końcem bieżącego okresu subskrypcji. Jeśli cena subskrypcji wzrośnie, automatyczne odnawianie zostanie wyłączone i będziesz musiał potwierdzić, że chcesz odnowić subskrypcję ręcznie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie procesy rozliczeniowe i transakcyjne są obsługiwane i zarządzane przez sklep, który został użyty do zakupu subskrypcji. Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z płatnościami, musisz skontaktować się z odpowiednimi sklepami.

IX. Odpowiedzialność za treść

1. b-interaktive jest usługodawcą i odpowiada za własne treści na zasadach ogólnych. b-interaktive stworzyło własne treści zgodnie z najlepszą wiedzą, ale nie bierze odpowiedzialności za poprawność, kompletność ani aktualność. b-interaktive nie ma wpływu na wygląd i/lub zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na jej stronie internetowej. b-interaktive nie jest zobowiązana ani nie jest w stanie stale kontrolować tych treści.

2. b-interaktive nie jest zobowiązana ani nie jest w stanie kontrolować i/lub monitorować legalności treści zamieszczanych lub publikowanych przez osoby trzecie ani badać działań niezgodnych z prawem. Dotyczy to również hiperłączy. b-interaktive nie przyjmuje zewnętrznych treści jako własnych.

3. W przypadku poinformowania b-interaktive o naruszeniu praw, kwestionowane treści zostaną usunięte po dokonaniu szczegółowej oceny. b-interaktive zastrzega sobie prawo do trwałego wyłączenia i/lub usunięcia treści udostępnianych przez osoby trzecie – w tym linków.

4. Poniższe postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności b-interaktive mają zastosowanie do wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz przypadków odpowiedzialności z jakiejkolwiek przyczyny prawnej, z wyłączeniem roszczeń lub uprawnień przysługujących Użytkownikowi:

 • które polegają na podstępnym zatajeniu przez b-interaktive jakiejkolwiek wady lub braku jakiejkolwiek cechy gwarantowanej przez b-interaktive;
 • które opierają się na śmiertelnym urazie, uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbku na zdrowiu;
 • które opierają się na umyślnym lub rażącym zaniedbaniu ze strony b-interaktive, jej przedstawicieli ustawowych lub pomocników; Lub
 • zgodnie z prawem o odpowiedzialności za produkt.

5. Do każdego z powyższych wyjątków zastosowanie mają wyłącznie przepisy ustawowe.

6. W przypadku Usług b-interaktive, za które pobierana jest opłata, b-interaktive ponosi odpowiedzialność za niedbalstwo tylko wtedy, gdy straty lub szkody wynikają z naruszenia obowiązku kardynalnego, tj. obowiązku, którego wykonanie jest konieczne do wykonania umowy celu lub wykonania, na których Użytkownik ma prawo polegać. W przypadku naruszenia obowiązków kardynalnych odpowiedzialność b-interaktive ogranicza się do naprawienia typowej szkody, którą b-interaktive mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przypadku Usług b-interaktive, za które pobierana jest opłata, odpowiedzialność b-interaktives za zaniedbania w stosunku do Użytkowników jest wyłączona we wszystkich innych aspektach.

X. Postanowienia Końcowe, Zmiany, Prawo Obowiązujące

1. Roszczenia i roszczenia częściowe w stosunku do b-interaktive nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. b-interaktive zachowuje prawo do cesji swoich praw względem Użytkownika, w szczególności w celach windykacyjnych.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących korzystania z gier b-interaktive oraz urządzenia mobilnego, a w szczególności do przestrzegania obowiązujących wymogów importowych i eksportowych.

3. b-interaktive ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub uzupełnić niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania oraz wszelkie związane z nimi postanowienia (np. Kodeks Postępowania b-interaktive). b-interaktive opublikuje wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania na swojej stronie internetowej (www.b-interaktive.com) i poinformuje o tym Użytkownika poprzez specjalne powiadomienie. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług b-interaktive po upływie dwóch tygodni od takiej publikacji lub powiadomienia, uważa się, że akceptuje zmienione warunki; b-interaktive zwróci szczególną uwagę na ten wynikowy skutek dalszego użytkowania. Użytkownik, jeśli sobie tego życzy, może w inny sposób wypowiedzieć Umowę Licencyjną (patrz punkt 2.3 powyżej).

4. Stosunki prawne między stronami umowy podlegają prawu niemieckiemu. Angielska wersja językowa niniejszego dokumentu jest pod każdym względem nadrzędna i ma pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek niezgodności z przetłumaczonymi wersjami, jeśli takie istnieją.

Dortmund, 10 stycznia 2020

Comments are closed.

 • O nas

  Jesteśmy 💖 w społecznych 🕹, które łączą ludzi na całym świecie. Rzuć okiem na to, jak pracujemy i zagraj 🎲⚡️🎲 z nami! ☺️

 • Adres

   Ostkirchstr. 177,
  44287 Dortmund,
  Deutschland